ÇUKUROVA PEDİATRİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Prof. Dr. Nejat Narlı

BAŞKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. R. Dinçer Yıldızdaş

GENEL SEKRETER

Doç. Dr. Bahriye Atmış

SAYMAN

Doç. Dr. İhsan Turan

ÜYELER

Prof. Dr. Nazan Özbarlas

Prof. Dr. Nurdan Evliyaoğlu

Prof. Dr. Derya Ufuk Altıntaş