ANA SAYFA

Çukurova Pediatri Derneği 2021 yılında kurulmuştur.

Kuruluş gayemiz, çocukluk dönemi hastalıklarının önlenmesi, bu dönemdeki hastalıkların en kısa zamanda tanı ve tedavileri ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve uygulanması, çocukluk çağı sakatlıklarının azaltılması, gerekirse yurt içi ve yurt dışından cihaz, araç ve gereç, ilaç ve insan gücü temininin sağlanması, bu konuda çalışan kişileri toplayarak sorunlanın çözümüne katkıda bulunmaktır.

İlk yönetim kurulu şu şekilde oluşmuştur,
Prof. Dr Nejat Narlı (Başkan)
Prof. Dr. Rıza Dinçer Yıldızdaş (Başkan yardımcısı)
Doç. Dr. Bahriye Atmış (Sekreter)
Doç. Dr. İhsan Turan (Sayman)
Prof. Dr. Nazan Özbarlas (Üye)
Prof. Dr. Nurdan Evliyaoğlu (Üye)
Prof. Dr. Derya Ufuk Altıntaş (Üye)